پشتیبانی ریزپرداز پارس

پشتیبانی ریزپرداز پارس

مشاوره و ارائه کلیه خدمات فناوری اطلاعات

مشاوره و عقد قرارداد

مشاوره در خصوص طراحی و تامین راهکارهای نرم افزاری

خدمات شبکه

مشاوره در زمینه طراحی و برنامه ریزی اجزای شبکه LAN ، WAN و Center Data

مشاوره و عقد قرارداد

ارائه خدمات مشاوره و تامین تجهیزات (LOM)

ارتباط با ما

برای اطلاع از اخبار و دسترسی به خدمات فرم ارتباط با ما را پر کنید.